All posts by: PR

by in News

Attend the signing ceremony of the Memorandum of Academic Cooperation with 12 leading companies in computer engineering, IOT and intelligent agriculture.

On October 11, 2021, the Faculty of Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) organized the signing ceremony of an academic cooperation agreement with 12 leading companies in computer engineering, IOT and smart agriculture at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Success Robotics Co., Ltd. is honored to be invited to join the Memorandum of […]

by in News

Training and demonstration of basic ROS usage @ Kasetsart University

On April 3-4, 2021, the company was honored to be a lecturer on the use of Robot Operating System for Kasetsart University, 50 Ngamwongwan Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900. By speakers from the company, we presented and demonstrated the use of the Robot Operating System (ROS) for faculty and students. https://success-robotics.com/wp-content/uploads/2021/04/1470.t-1.mp4https://success-robotics.com/wp-content/uploads/2021/04/1469.t-1.mp4https://success-robotics.com/wp-content/uploads/2021/04/1419.t-1.mp4

by in News

Visit Success Robotics Factory

Welcome Institute of Personnel Development                   in Manufacturing Automation and RoboticsMARA On February 9, 2021,Institute of Personnel Development in Manufacturing Automation and Robotics MARA visited Success Robotics to exchange and cooperate with Up skill training.* Take part in developing ROBOT OPERATING SYSTEM: ROS and Lidar Slam courses* Organize training courses for ROS* Visit the Cagebot product research and development room and build robots […]

by in News

๕ ธันวาคม พ.ศ 2563

๕ ธันวาคม พ.ศ 2563     ประเทศไทยจัดวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้คิดริเริ่ม กำหนดให้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ซึ่งเป็นคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นเป็นต้นมาเป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีคือ “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดวันพ่อแห่งชาติให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีในประเทศไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทซัคเซสโรโบติกส์ จำกัด

by in News

Robot Operating System (ROS) คืออะไร

ROS คืออะไร Robot Operating System(ROS) เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งใน ROS จะรวบรวมชุดเครื่องมือและชุดคำสั่งต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาหุ่นยนต์เอาไว้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะลดความยุ่งยากในการสร้างในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อน และทำให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากการสร้างซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ให้มีความเป็นอเนกประสงค์ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาตัวหนึ่ง เมื่อนำหุ่นยนต์ตัวนั้นไปใช้งานก็มักเกิดปัญหาต่างๆนาๆตามสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ๆนำไปใช้งาน ซึ่งการจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ยากหากต้องแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นด้วยตัวคนเดียว การพัฒนาหุ่นยนต์ในสมัยก่อนจะเป็นการพัฒนาแบบตัวใครตัวมัน ทำให้ความรู้หรือข้อมูลต่างๆถูกเก็บไว้ที่คนๆเดียวหรือเก็บเป็นความลับอยู่ในองค์กรนั้นๆ ซึ่งการพัฒนารูปแบบนี้ทำให้ยากต่อการพัฒนาหุ่นยนต์เพราะเนื่องจากผู้พัฒนาจำเป็นจะต้องพัฒนาหุ่นยนต์เองในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นระบบรับรู้ของหุ่นยนต์ ระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ รวมไปถึงกระบวนการทำงานต่างๆที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้ ROS ถูกนำมาใช้งานเพื่อให้การพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ROS ถูกสร้างบนพื้นฐานของการสนับสนุนให้พัฒนาซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่นห้องปฏิบัติการหนึ่งอาจมีผู้เชี่ยวชาญในการทำแผนที่สภาพแวดล้อมในร่ม และสามารถให้การสนับสนุนการสร้างแผนที่ให้กับองค์กรอื่นๆได้ บางกลุ่มอาจมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่เพื่อนำทาง บางกลุ่มอาจค้นพบวิธีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ดีสำหรับการรับรู้วัตถุขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีความยุ่งเหยิง ROS ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันและต่อยอดซึ่งกันและกันโดยเฉพาะ ความเป็นมาของ ROS ROS เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้ก่อตั้งและผู้มีส่วนร่วมมากมาย เนื่องจากเป็นระบบที่ต้องการพื้นฐานการทำงานร่วมกันแบบวงกว้าง จากหลากหลายผู้คนในสังคมของผู้วิจัยหุ่นยนต์ ที่ต้องการให้โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ต่างๆของตนเองบรรลุเป้าหมาย  ด้วยความพยายามอย่างมากของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในช่วงกลางทศวรรษ 2000 ในการศึกษาเกี่ยวกับระบบ AI มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งหน่วยงานวิจัย STanford AI Robot (STAIR) และการพัฒนาโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ Personal Robots (PR) เพื่อสร้างต้นแบบของระบบซอฟต์แวร์แบบไดนามิกที่ยืดหยุ่นสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ ในปี […]

by in News

AGV Sale, Get 30% Off Now.

We are in this together, we offer 30% discount on our AGV Product, from 59,500THB full price, as an encouragement for everyone who interested in robotics in COVID-19 pandemics. Only 50 sets are limited. Specification: ROS Navigation Smartphone Remote Control Line-following functions and obstruction avoidance Don’t miss this once-in-a-lifetime offer. This price only available in […]

Switch The Language