อุตสาหกรรม

บริการทางด้านอุตสาหกรรม

  • บริการจัดหา ติดตั้ง วิจัยและพัฒนาระบบการเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรม
  • บริการการจัดกิจกรรมการอบรมพนักงานในเรื่องของการเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์  ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
มอเตอร์

มอเตอร์ทรงพลังเพียง ทนทาน แข็งแกร่ง.

แขนกลอุตสาหกรรม

แขนกล 6 แกนพร้อมระบบควบคุมและกริปเปอร์ ใช้มอเตอร์เซอร์โว AC เพื่อขับเคลื่อนแกนหมุนของแขนหุ่นยนต์ สำหรับงานอุตสาหกรรมและสำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ

Heavy Duty AGV pic5
Industrial AGV Robot

ระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ AGV สามารถใช้เพื่อลด & ประหยัดเวลาของพนักงานในการโหลดผลิตภัณฑ์ขึ้นและลง นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนจากการจัดเก็บไปยังสายการผลิต AGV ติดตั้งระบบนำทางและตรวจจับสิ่งกีดขวาง ทำให้ปลอดภัยในการใช้งาน

อบรม Ros (Robot Operating System)

Switch The Language