All posts by: PR

by in News

Robot Operating System (ROS) คืออะไร

ROS คืออะไร Robot Operating System(ROS) เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งใน ROS จะรวบรวมชุดเครื่องมือและชุดคำสั่งต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาหุ่นยนต์เอาไว้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะลดความยุ่งยากในการสร้างในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อน และทำให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากการสร้างซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ให้มีความเป็นอเนกประสงค์ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาตัวหนึ่ง เมื่อนำหุ่นยนต์ตัวนั้นไปใช้งานก็มักเกิดปัญหาต่างๆนาๆตามสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ๆนำไปใช้งาน ซึ่งการจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ยากหากต้องแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นด้วยตัวคนเดียว การพัฒนาหุ่นยนต์ในสมัยก่อนจะเป็นการพัฒนาแบบตัวใครตัวมัน ทำให้ความรู้หรือข้อมูลต่างๆถูกเก็บไว้ที่คนๆเดียวหรือเก็บเป็นความลับอยู่ในองค์กรนั้นๆ ซึ่งการพัฒนารูปแบบนี้ทำให้ยากต่อการพัฒนาหุ่นยนต์เพราะเนื่องจากผู้พัฒนาจำเป็นจะต้องพัฒนาหุ่นยนต์เองในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นระบบรับรู้ของหุ่นยนต์ ระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ รวมไปถึงกระบวนการทำงานต่างๆที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้ ROS ถูกนำมาใช้งานเพื่อให้การพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ROS ถูกสร้างบนพื้นฐานของการสนับสนุนให้พัฒนาซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่นห้องปฏิบัติการหนึ่งอาจมีผู้เชี่ยวชาญในการทำแผนที่สภาพแวดล้อมในร่ม และสามารถให้การสนับสนุนการสร้างแผนที่ให้กับองค์กรอื่นๆได้ บางกลุ่มอาจมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่เพื่อนำทาง บางกลุ่มอาจค้นพบวิธีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ดีสำหรับการรับรู้วัตถุขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีความยุ่งเหยิง ROS ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันและต่อยอดซึ่งกันและกันโดยเฉพาะ ความเป็นมาของ ROS ROS เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้ก่อตั้งและผู้มีส่วนร่วมมากมาย เนื่องจากเป็นระบบที่ต้องการพื้นฐานการทำงานร่วมกันแบบวงกว้าง จากหลากหลายผู้คนในสังคมของผู้วิจัยหุ่นยนต์ ที่ต้องการให้โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ต่างๆของตนเองบรรลุเป้าหมาย  ด้วยความพยายามอย่างมากของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในช่วงกลางทศวรรษ 2000 ในการศึกษาเกี่ยวกับระบบ AI มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งหน่วยงานวิจัย STanford AI Robot (STAIR) และการพัฒนาโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ Personal Robots (PR) เพื่อสร้างต้นแบบของระบบซอฟต์แวร์แบบไดนามิกที่ยืดหยุ่นสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ ในปี […]

by in News

AGV Sale, Get 30% Off Now.

We are in this together, we offer 30% discount on our AGV Product, from 59,500THB full price, as an encouragement for everyone who interested in robotics in COVID-19 pandemics. Only 50 sets are limited. Specification: ROS Navigation Smartphone Remote Control Line-following functions and obstruction avoidance Don’t miss this once-in-a-lifetime offer. This price only available in […]

by in News

APRA 2020 – Still Happening

To those who love robot competitions, do not let the postponement of many robot competitions bring you down. Asia Pacific Robot Alliance Competition (APRA) will still happen in Thailand at the end of the year, as announced. The responsible team currently working hard to ensure the security of the participants of the competitors, both Thai […]

by in News

Success Robotics “COVID-19” Countermeasures

As the current epidemic of Coronavirus as known as COVID-19, the company is aware of the health of all employees, including their families. As Thai medical team works hard to control the epidemic, we need to help reduce the burden of medical personnel by reducing the risk of infection by: No traveling to work starting […]

by in News

Automatic hand sanitizer “Samurai Epidemic Preventor” – Disease Preventor Robot

“Samurai Epidemic Preventor” utilize Cagebot structure, integrated with an Ultrasonic sensor and a servo motor. When the ultrasonic wave senses that the object is approaching, it starts the servo motor to drive the connecting rod of the device, which automatically presses and sterilizes automatically, eliminating the need to press the alcohol bottle by hand, reducing […]

by in News

Success Robotics awarded from OVEC

On 7 February 2020, Ms. Supatchakarn Parrueang, CEO of Success Robotics, awarded for supporting “Vocational Innovation Fair, New Generation Innovation Contest and Vocational Robotics Competition” from Mr. Narong Pawpolsong, Secretary General of Office of Vocational Education Commission. This is one of the greatest honor of our company.

by in News

Food & Beverage Serving Robot Competition @ Zeer Rangsit

On 6-8 February 2020, Success Robotics Company Limited was invited to participate as supporter of “Vocational and High Vocational Food & Beverage Serving Robot Competition for Royal Trophy of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, The Princess Debaratanarajasuda, The Princess Royal of Thailand” at Zeer Rangsit. Over 61 teams from all over the country […]

by in News

ROS Kit Workshop and Qualifying Competition – Vocational and High Vocational

On 13-17 January 2020, the Office of Vocational Research and Development of Education and Chum Phae Technical College invited our company to be the lecturer in “Vocational and High Vocational ROS Kit Workshop and Qualifying Competition for Royal Trophy of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, The Princess Debaratanarajasuda, The Princess Royal of Thailand” […]

  • 1
  • 2
Switch The Language