บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และด้านอุตสาหกรรมโดยวิทยากรมากประสบการณ์

Industrial and Educational Robot Training

บริการฝึกอบรมโดยวิทยากรมากประสบการณ์ ในหลากหลายหัวข้อ

  • Robot Operating System (ROS)
  • ฝึกอบรมงานหุ่นยนต์ด้านการศึกษา
  • ฝึกอบรมงานหุ่นยนต์และอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม
ตัวอย่างการสอน Youtube

สนใจติดต่อฝึกอบรม?

Switch The Language