Cagebot

อุปกรณ์ฝึกพัฒนาทักษะและความสามารถด้านหุ่นยนต์ชั้นนำ ออกแบบจากประเทศเยอรมนีและผลิตในประเทศไต้หวัน

คงทนแข็งแรง ชิ้นส่วนมีความคงทนแข็งแรงและสวยงาม

เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้าน ช่างเทคนิคเบื้องต้น

สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์การเรียนรู้ด้าน หุ่นยนต์ชนิดต่างๆได้ เช่น LEGO

อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมด้านเรียนรู้พื้นฐาน วิศวกรรมหุ่นยนต์จากเยอรมนี

Cagebot® คืออะไร

Cagebot®​ เป็นชุดหุ่นยนต์แบบแยกส่วนที่มีรูปร่างสวยงามและหรูหรา และเหมาะการเขียนโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานข้อดีขององค์ประกอบการก่อสร้างแบบยึดสกรูร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิก เป้าหมายของเราคือการสร้างแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ที่ทุกคนสามารถใช้และเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่แล้วได้อย่างลงตัว เช่น เลโก้ และอลูมิเนียมอื่นๆ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้เราได้สร้างชิ้นส่วนที่พิเศษมากจึงไม่มีข้อจำกัด ในการสร้างงานด้านโครงสร้าง เราสามารถสร้างสิ่งที่อยู่ในจิตนาการเราบนโครงสร้างที่มั่นคงมาก

โดยมีชุดอุปกรณ์ที่สมบูรณ์จากชุดหุ่นยนต์ของเราซึ่งมาพร้อมกับมอเตอร์ผลิตโดย Sha Yang Ye Industrial Ltd ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตมอเตอร์ที่มีคุณภาพ ผสมผสานเซ็นเซอร์ตัวควบคุมซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลาย รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ที่ทุกคนสามารถใช้ได้ และเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่เช่น LEGO Mindstorms ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายรวมกันโดยไม่มีขีดจำกัด แม้แต่สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง เรากำลังใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Arduino เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้เดิมให้เติบโตและยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น จะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับความคิดของคุณเองและคุณสามารถเผยแพร่เพื่อสนับสนุนผู้อื่นได้

Cagebot® + Arduino

แพลตฟอร์ม Arduino ระบบที่เข้ากันได้ (c ++、scratch、 python  Android iOS Arduino แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ แต่ละชุดเติมเต็มหนังสือเครื่องมือ

โดยชุด Cagebot® Arduinobot เป็นการออกแบบ ชุดควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ชุด Arduino Mega  คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนาจาก ATmega2560 มี 54 digital input/output โดยมี 14 ขา สามารถใช้เป็น output แบบ PWM ได้ มี analog inputs 16 ขา มี UARTs(hardware serial ports) 4 ขา ทำงานที่ความถี่ 16 MHz สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB หรือใช้ adaptor AC-to-DC เพื่อเริ่มต้นใช้งาน และมีปุ่ม reset สามารถต่อเข้ากับ shields ที่ออกแบบเพื่อใช้งานกับ Arduino Duemilanove หรือ Diecimila.

Pin ทั่วไป

 • VIN เป็น input voltage ของบอร์ด Arduino โดยใช้แหล่งจ่ายจากภายนอก
 • 5V เป็น output pin ที่ควบคุม 5 V จากบอร์ด
 • 3V เป็น 3.3 volt supply ที่สร้างขึ้นจาก regulator บนบอร์ด และให้กระแสได้สูงสุด 50 mA
 • GND เป็น ground pin
 • IOREF เป็น pin ที่ให้ voltage reference กับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเลือกค่าแรงดันให้กับshield ที่มาเชื่อมต่อกับบอร์ด

หน่วยความจำ

ATmega2560 มีหน่วยความจำ 256 KB (8 KB ใช้สำหรับ boot loader) นอกจากนี้ยังมีอีก8 KB สำหรับ SRAM และ 4 KB สำหรับ EEPROM

Input and Output

ในแต่ละ digital pins ทั้ง 54 pins บนบอร์ด Arduino Uno สามารถเป็นได้ทั้ง input และoutput โดยจะทำงานที่แรงดัน 5 V และให้กระแสสูงสุด 40 mA     

MyRIO เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรปหรืออเมริกา

 • มีไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับคำนวณและประมวลผลเป็นแบบ Xilinx FPGA และ dual-core ความเร็ว ไม่น้อยกว่า 600 MHz
 • มีหน่วยความจำชนิด Nonvolatile memory ไม่น้อยกว่า 512 MB
 • มีหน่วยความจำ DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB ที่มี clock frequency ไม่น้อยกว่า 533 MHz และมีความกว้างของ Data bus ที่ 16 bits
 • มีช่องสื่อสารชนิด WIFI ตามมาตรฐาน IEEE 11 b,g,n ที่ความถี่ ISM 2.4 GHz. ความกว้างช่องสัญญาณ 20 MHz กำลังส่งสูงสุด +10 dBm (10 mW) ระยะการส่งสัญญาณมากที่สุด 150 เมตร ระบบความปลอดภัย WPA,WPA2, WPA2-Enterprise
 • มี Analog Input จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณ ที่มีค่า Sampling Rate ไม่น้อยกว่า 499 kS/s ที่ความละเอียด 12 bits มีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินที่ ±16V
 • มี Audio Input อย่างน้อย 1 ช่อง แบบ stereo มี Input impedance ที่ 10 kΩ สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง
 • มี Analog output จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องสัญญาณ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 bits มีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินที่ ±16V
 • มี Audio Output อย่างน้อย 1 ช่อง แบบ stereo มี Output impedance ที่ 100 Ω in series with 22 µF
 • มีช่องสัญญาณ Digital I/O ไม่น้อยกว่า 30  ช่อง
 • มี Accelerometer จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แกน ที่ความละเอียด 12 bits และมี sampling Rate ไม่น้อยกว่า 790 S/s
 • มีอแดปเตอร์และตัวยึดจับสำหรับยึดชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ติดกับโครงโลหะ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

 

นอกจากชุดควบคุมที่เป็นที่รู้จักสากลแล้ว ผสมกับโครงสร้างที่ สวยงามหรูหรา และแข็งแรง ประกอบกับ การคัดสรรค์อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ จากบริษัทผู้จัดจำหน่าย โดยทีมงานการสอน ด้านหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา โดยตรง จึงมั่นใจว่า ชุด Cagebot® Arduinobot เหมาะสมกับการจัดการเรียนสอน เพื่อพัฒนาเยาวชน ด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับ ความรู้ด้านเทคโนโลยีในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูผลิตภัณฑ์ Cagebot®

Switch The Language