ศูนย์กลางด้านการศึกษาระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์

Success Robotics Co.,LTD.

Cagebot®

ผู้นำเข้าและจำหน่าย Cagebot® เครื่องมือพัฒนาทักษะหุ่นยนต์และการประดิษฐ์ชั่นนำจากประเทศเยอรมนี

Cagebot®

ผู้นำเข้าและจำหน่าย Cagebot® เครื่องมือพัฒนาทักษะหุ่นยนต์และการประดิษฐ์ชั่นนำจากประเทศเยอรมนี

Learn More

Motor

SAMLabs

SAMLabs

Learn More

Embeded & IoT

Embeded & IoT

Learn More

VEX Robotics

VEX Robotics

Learn More

LEGO Education

LEGO Education

Learn More

การฝึกอบรม

Arduino Making & Programming

Arduino Making & Programming

Learn More

LabVIEW Making & Programming

LabVIEW Making & Programming

Learn More

Organizer

Success Robotics เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน TIRT ที่ประเทศไต้หวัน ร่วมกับสมาคม APRA และบริษัท Sha Yang Ye ในวันที่ 6 – 8 และ 14 – 15 ธันวาคม 2562

บริการด้านอุตสาหกรรม

ให้บริการและเป็นซัพพลายเออร์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม

ข่าวสารจากทางบริษัท

Switch The Language